Scorpions.cz | Cheater.cz | RedDead.cz | Mafia 1 & 2 | NFS | Porse.cz | Stalker | ARMAseries | Worms | TGames | Vietcong | JVT
GTA.cz |

GTA 4

Domácí stránka | RSS kanál | E-mail
GTA.cz
Reklama

Internetové preview | 11:14 Petr Zelenka| 29.08.2007 10:30

Internetové preview SPOnG nám přineslo přepis části rozhovoru z obou demo misí. My máme rozhovory jako první celé přeložené a jako vždy jsme vybrali nové poznatky z preview a sepsali je:
 
SPOnG
 • Na soundtracku se stále dělá, ale podle slov autora článku:"Jestli alespoň 50% hudby kterou jsem v demu slyšel bude v plné verzi, GTA IV bude mít nejlepší herní soundtrack všech dob."
 • Přestože je soundtrack skoro hotový, Rockstar má teď plno práce se sháněním licencí na hudbu.
 • Misi kde je třeba zabít Goldberta zadává McReary.
 • Řízení auta je mnohem větší zážitek díky větší realističnosti, širokým ulicím a velké vykreslovací vzdálenosti.
 • Niko se před Goldbertem vydával za právníka.
 • V demu se Niko jede setkat s McRearym, aby začal další misi. Se zkorumpovaným policistou se setká v opuštěném skladišti. V preview je dokonce úryvek z jejich konverzace:

 • McReary: "Were you followed?" (Sledovali tě?)

  Niko: "Hey, strange seeing you here, Officer McReary." (Divné potkat vás tady McReary)

  McReary: "I told you to come here, you fucking maggot!" (Já jsem ti řekl aby si sem přišel ty zas...ej červe!)

  Niko: "You did? Why?" (Opravdu? A proč?)

  McReary: "I know about you." (Vím o tobě.)

  Niko:
  "Know what?" (Víte co?)

  McReary: "I know enough, boy." (Vím dost chlapče.)

  Niko: "Oh, what do you know, boy?" (Tak jo, co víš, chlapče?)

  [Rockstar mutes the TV due to a plot spoiler in the dialogue]
  [Rockstar ztlumil televizi aby nebyl slyšet spoiler]

  Niko: "I don't know what you're talking about, chief." (Nevím o čem mluvíte.)

  McReary: "Do you think this is a town that can keep a secret?" (Myslíš, že tohle je město které dokáže uchovat tajemství?)

  Niko: "I really don't know what you're talking about." (Opravdu nevím o čem mluvíte.)

  McReary: "Yeah you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess..." (Ale ty víš. Muž vždy musí udělat co musí udělat. To že lidé nejsou dokonalí, to že život je zmatek...)

  Niko: "Sure, everybody knows that." (Samozřejmě, každý to ví.)

  McReary: "So. You look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean?" (Takže. Vyhledávej mě, a já nebudu vyhledávat tebe. Víš co myslím?)

  Niko: "I think so." (Myslím, že ano.)
   
 • V preview je opět kus rozhovoru, tentokrát je ze setkání Nika s Goldbertem:

 • Goldbert: "Hello Niko! I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance, a man who's struggled. I just need to take another look and get myself reacquainted with your experience.... So you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do, a guy who looks at the world, sees problems, and..." (Dobrý den Niko! Hledám muže který umí dělat práci správně. Nikolaji, líbí se mi vaše shrnutí. Vypadáte jako přesně ten typ muže který by šel na dlouhou trať, muž který by se nebál bojovat. Jenom se potřebuji seznámit s vašimi zkušenostmi... Takže vy jste muž, který nečeká až mu někdo něco přikáže, muž který se dívá  na svět, vidí problémy a...)
   
  [then a sudden change of vibe as Niko whips out his gun out]
  [náhlá změna tónu když Niko vytáhne zbraň]
   
  Goldbert: "Woah, woah, hold on second there friend! We're lawyers, we don't need guns! Strong move though, I gotta say, I like that style... I'm all about the Second Amendment... guns don't kill people, videogames do!" (Počkej chvíli příteli! Jsme přece právníci, nepotřebujeme zbraně! Máte pevné pohyby, musím říct, líbí se mi ten styl. Souhlasím s druhým dodatkem ústavy... zbraně nezabíjejí lidi, videohry zabíjejí!)
   
  [Niko zastřelí Goldberta a utíká pryč]

Novější zpráva:Prázdniny pomalu končí

vyhledávání

Reklama

anketa

editorial

Máme tu blížící se rok 2021 a s ním již netrpělivě vyhlížíme další a další náznaky nového GTA. Čekání je již takřka nekonečné, ale určitě bude stát za to. Půjde o největší a nejkomplexnější otevřený svět, jaký kdy v Rockstar Games vytvořili? Zcela určitě ano! Půjde o přelomovou hru, která bude opět trhat rekordy? Pravděpodobně, opět ano! V R* se s každou další hrou dokáží překonat a posunout svou hranici o kus dál. Nezbývá než doufat, že už nebudeme muset čekat další rok... :-)

Šéfredaktor

návštěvnost

odkazy

naše ikona

GTA.cz

partneři


Online hokej manažer - Zahraj si skutečný hokejový manažer!
3D wide HD wallpapers tapety na plochu

Vyťukej.cz

Zobrazit vše

Zahrajte si hry online hned teď!